Nyhetsbrev

Information

Tillverkare

Köp- och leveransvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distanshandelslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Inte Bara Garn lider ekonomisk skada, polisanmäls. Inte Bara Garn reserverar sig för eventuella fel i produkttexterna och produktbilderna samt eventuella pris- och specifikationsfel.

Betalning och fraktkostnad

Fraktkostnad tillkommer på alla priser.

Betalning kan göras på ett flertal sätt:

 • Visa samt MasterCard (via Bambora)
 • Banköverföring
 • Faktura (via Walley)

Inte Bara Garn (firma Karin Egrelius) reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Inte Bara Garn att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Endast förskottsbetalning för leveranser utanför Sverige. Tänk på att det kan tillkomma tull på frakter utanför EU. Dessa kostnader får köparen själv stå för.

Frakt inom Sverige är 59 SEK. Fraktfritt vid köp över 699 kr. Vi använder Posten som leverantör. Det går även att hämta i butiken i Sundbyberg efter överenskommelse.

Om Faktura

Vi erbjuder faktura samarbete med Walley.

Betalningsvillkor är 14 dagar. 
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet.

Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. 
Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Walleyförbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.”

Vid betalning med faktura kommer fakturan att pantsättas till Walley och därefter till Collector.

Leverans och avbeställning

Beställningar behandlas inom 3 arbetsdagar från inkommen betalning. Vid betalning via kort dras pengarna vid köptillfället.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Inte Bara Garns köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Inte Bara Garn antigen per e-post eller telefon.

Observera att Inte Bara Garn inte ansvarar för förlorade försändelser som till exempel har orsakats av felaktig posthantering. Inte Bara Garns ansvar för försändelsen sträcker sig fram tills att försändelsen har överlämnats till fraktaren. Detta gäller när Inte Bara Garn skickar försändelser som räknas som "brev", det vill säga försändelser som ej är spårbara. Vid oklarheter gällande detta, vänligen kontakta oss.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Inte Bara Garns egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel

Inte Bara Garns ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor.

Inte Bara Garn bär inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Observera att Inte Bara Garn inte ansvarar för förlorade försändelser som till exempel har orsakats av felaktig posthantering. Detta gäller när Inte Bara Garn skickar försändelser som räknas som "brev", det vill säga försändelser som ej är spårbara. Vid oklarheter gällande detta, vänligen kontakta oss.

Exempel på spårbara försändelser är;  REK och paket.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Reklamationsrätten är 3 år enligt Svensk lag.

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Inte Bara Garn på telefon 08-58090864 eller via e-post kundtjanst@intebaragarn.se. Uppge alltid order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Vid reklamation står Inte Bara Garn för fraktkostnaderna (returfrakt samt återfrakt)

Vid produkter som är specialtillverkade eller specialanpassade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

På beställningsvaror samt demonstrationsexemplar gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Inte Bara Garn kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Transportskadat gods

Om en vara från Inte Bara Garn skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Inte Bara Garns kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Inte Bara Garn befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter - GDPR

Den 25 maj 2018 började en ny lag, GDPR att gälla. Det är en gemensam lag som skall göra att samma regler gäller överallt i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL), som har varit en svensk lag sedan 1988. Med GDPR måste alla organisationer, handlare och företag ha ett större ansvar på att ha kontroll på sina kunders uppgifter. Läs mer här: Datainspektionen

Inte Bara Garn är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar till oss som kund och dessa behandlas av oss för att kunna administrera dina inköp, samt i marknadsföringssyfte om du anmält dig till nyhetsbrev. Inte Bara Garn lämnar ej ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part annat än de som nämns i tredje punkten nedan.

Inte Bara Garn har som e-handlare skyldigheter att se till att dina uppgifter behandlas enligt följande;

 • Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och telefon för att vi skall kunna leverera din beställda vara.
 • Vi lagrar ditt namn, adress, e-post och telefon (mobil) och ditt personnummer vid köp av vara
 • Vi lämnar ut din adress till tredje part, i detta fall speditören samt personinformation, adress, betalningsuppgifter till betaltjänsten (Bambora) samt bokföringssystemet (Specter)
 • Du har när som helst rätt att raderas ur systemen (med vissa begränsningar, som bokföringslagen)
 • Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.
 • Du har rätt att klaga till tillsynsmyndighet
 • Du har rätt att få reda på varifrån informationen har kommit, om du inte har registrerat den själv
 • I nyhetsbrev kan vi skicka erbjudanden som är anpassade efter din data hos oss och att du då har rätt att få veta vad vi baserar våra erbjudanden till dig på för lagrad information.
 • Du har rätt att få ett utdrag av all information som vi har om ditt konto hos oss.

All kunddata lagras på servrar som står i Sverige och endast personal hos Inte Bara Garn har inloggning och tillgång till kundinformationen.

Övrigt

Inte Bara Garn förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Inte Bara Garn rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Inte Bara Garn skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Copyright

All information (bilder, produktinformation, texter) på intebaragarn.se ägs av Inte Bara Garn och är koperingsskyddat material.
 
 
© Inte Bara Garn 2022